• Vodovodska 174v, 11030 Beograd
 • +381 64 651 3737

VENTILIRAJUĆE FASADE

ugradnja ventilirajuće fasade

Naša firma je generalni zastupnik za teritoriju stare Jugoslavije i istočne Evrope elemenata za podkonstrukcije ventilirajućih fasada od kamena.

Inox kao materijal za izradu podkonstrukcije kamenih ventilirajućih fasada je najbolje i najsigurnije rešenje. Dilatacija inox-a i kamena je približno slična što je velika prednost u odnosu na aluminiumske podkonstrukcije.

Dostupan je proizvodni asortiman elemenata koji sveobuhvatno pokriva sve fasadne primene. Pored standardnih elemenata koji su prikazani na linku, projektovanje i inženjering sistema po meri su napravljeni da u potpunosti ispune zahteve svih projekta.

ŠTA JE VENTILISANA FASADA?

Ventilisana fasada je fasadni sistem koji se sastoji od spoljne obloge zida, ventilacionog sloja i izolacije postavljene na skeletnu konstrukciju pričvršćenu na zid. Vazdušni ili ti ventilacioni prostor se nalazi između spoljne obloge i izolacije, a njegova širina se najčešće kreće od 2 do 5cm. Protok vazduha kroz šupljinu odvija se ili prirodnim putem ili mehaničkim kretanjem.

Vazdušni (ventilacioni) prostor u sistemu ventilisane fasade služi kao:

 1. termoizolator koji sprečava prodor toplote u objekat tokom letnjih meseci i zaštitu od hladnoće tokom zimskih meseci
 2. zaštita koja sprečava prodor vlage u zidove, odvodi difuznu vodenu paru, koja se zimi kreće od unutrašnjeg toplijeg prostora prema spolja, i za eliminisanje kondenza
 3. sloj koji omogućava zidovima da „dišu“;
 4. zona koja smanjuje prenos zvučnih talasa i prodor spoljne buke

Ventilisana fasada se najčešće koristi za kako za poslovne tako I za stambeneobjekte. Koristi se i kao rešenje kod rekonstrukcije zgrada koje imaju probleme sa vlagom i plesnima.

UGRADNJA VENTILISANE FASADE?

Proces ugradnje ventilirajuće fasade može se razlikovati u zavisnosti od vrste ventilisane fasade i materijala koji se koriste, ali u osnovi, izgradnja ventilisane fasade obuhvata nekoliko koraka.

Prvi korak je gedetski snimak fasade, izrada projekta i zatim montaža. Nosači ventilisane fasade su ključni za njenu stabilnost i efikasnost, tako da je bitno izabrati odgovarajuće. Nosači se mogu razlikovati u veličini i obliku, u zavisnosti od debljine izolacije, širine ventilirajućeg prostora i težine kamenih ploča.

ugradnja ventilirajuće fasade

Nosači fasade su izrađeni od inoxa debljine 4mm ili 5mm, a njihov oblik i raspored postavljanja zavisi od težine kamena koju će nositi. Nakon postavljanja nosača, postavlja se termoizolacija. Najčešće se postavljaju ploče kamene vune koje se ugrađuju između nosača.

Važno da izolacija mora biti postavljena čvrsto, bez razmaka i rupa između ploča, ali i bez praznina između nje i nosača. U protivnom će doći do stvaranja hladnih mostova što dovodi do kondenzacije i pojave vlage.

Nakon postavljanja izolacije, sledi postavljanje paropropusne-vodonepropusne folije preko termoizolacije. Ova folija sprečava prodor vlage u izolaciju i zidove i omogućava nesmetan protok vodene pare iz unutrašnjosti u vazdušni sloj.

Ventilisana fasada ima prostor za ventilaciju koji omogućava slobodan protok vazduha između fasadne obloge i zidova, čime se sprečava kondenzacija i stvaranje vlažnih mesta u zidovima. Ventilacioni otvori se najčešće postavljaju na vrhu i dnu fasade. Na kraju se postavlja fasadna obloga koja definiše izgled objekat. Ona može biti izrađena od različitih materijala kao što su mermer, granit, travertin. Uloga ovog sloja osim estetike je da štiti od sunca, kiše i ostalih atmosferskih uticaja i da primi opterećenje od vetra.

KOJE SU PREDNOSTI VENTILISANE FASADE?

Ventilisana fasada ima nekoliko prednosti u odnosu na klasične fasade:

 1. Bolja termoizolacija: Zahvaljujući ventilacionom sloju, ventilisana fasada ima poboljšane termoizolacione karakteristike – smanjuje se prodor toplote u objekat leti i hladnoće zimi što dovodi do smanjenja potrošnje energije za grejanje i hlađenje objekta i na kraju uštede na računima.
 2. Bolja zvučna izolacija: Ventilisana fasada ima bolju zvučnu izolaciju od klasičnih fasada, jer ventilacioni sloj smanjuje prenos zvučnih talasa što smanjuje prodor buke iz spoljne sredine u unutrašnjost objekta. Ovo može da bude korisno rešenje u urbanim sredinama i u objektima koji se nalaze u blizini bučnih puteva ili železničkih pruga.
 3. Zaštita zida od vlage: Ventilisana fasada sprečava prodor vlage u zidove i omogućava zidovima da „dišu“ čime se smanjuje mogućnost stvaranja buđi i gljivica.
 4. Estetski izgled: Ventilisana fasada omogućava kreativnu slobodu kad se radi o dizajnu objekta jer može da zadovolji različita arhitektonska rešenja. Spoljna obloga kod ventilisanih fasada radi se od različitih materija, u različitim bojama i teksturama koje se mogu kombinovati čime se postiže moderniji i atraktivniji izgled objekta u skladu sa željama klijenta.
 5. Dugotrajnost: Zahvaljujući ventilacionom sloju i kvalitetnim materijalima, ventilisana fasada ima trajnost više od 50 godina, a uz pravilno održavanje i više.
 6. Povećana vrednost objekta: Kako se radi o modernijoj i funkcionalnijoj tehnologiji izgradnje koja zadovoljava kvalitet i estetiku, ugradnja ventilisane fasade povećava vrednost objekta.

ZAKLJUČAK

Ventilisana fasada je moderna tehnologija u izgradnji objekata koja pruža brojne prednosti u odnosu na klasičnu fasadu:

 1. bolja zvučna i termoizolacija
 2. smanjena potreba za grejanjem i hlađenjem
 3. poboljšan kvalitet vazduha u unutrašnjosti objekta
 4. smanjen rizik od pojave vlage i plesni
 5. produžava vek trajanja i mnogostruko povećava vrednost objekta

Odličan je izbor za izgradnju objekata u urbanim sredinama, gde postoji potreba za poboljšanjem energetske efikasnosti objekata i zaštitom od buke i zagađenja. Ipak, treba imati na umu da izgradnja ventilisane fasade zahteva više vremena i obavezno angažovanje stručnih lica za njenu ugradnju.

Kada se radi o finansijskom aspektu, ventilisana fasada je skuplja, ali dugoročno gledano donosi značajne uštede u potrošnji energije za grejanje i hlađenje, čime se isplati investicija u ovu tehnologiju.